Archive for November 18, 2006

Menangisi Kematian Dalam Tinjauan Islam

MediaMuslim.InfoDari Jabir bin Abdullah radhiallaahuanhu ia pernah berkata: Pada peperangan Uhud ayahku terbunuh, akupun menyingkap kain dari wajahnya dan menangis. Orang-orang melarangku namun Rasululloh Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam tidak melarang, kemudian bibiku Fathimah ikut menangis lalu Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, yang artinya: “Engkau tangisi atau tidak malaikat akan terus menaunginya dengan sayap-sayap mereka sampai kalian mengusungnya.” (Muttafaq ‘alaih). Read the rest of this entry »

Leave a comment »

Pelaku Maksiat Dikhawatirkan Akan Mati Dalam Su’ul Khatimah

MediaMuslim.InfoBila Anda perhatikan kondisi kebanyakan orang saat sakaratul maut menjemput, Anda akan melihat bahwa mereka terhalangi untuk mendapatkan husnul khatimah, sebagai hukuman akibat perbuatan-perbuatan jelek mereka.

Hendaknya kita memahami bahwa su’ul khatimah itu –semoga kita dilindungi oleh Allah darinya– InsyaAllah tidak akan terjadi pada orang yang secara lahir dia istiqamah dan secara batin dia shalih. Su’ul khatimah akan terjadi pada orang yang dasarnya sudah rusak atau senantiasa melakukan dosa besar dan mengerjakan kemaksiatan. Barangkali hal itu menjadi kebiasaannya, sehingga kematian datang menjemputnya sebelum sempat  bertaubat, akhirnya dia meninggal sebelum memperbaiki dirinya, urat nadinya dicabut sebelum dia kembali pada Allah, sehingga saat itu setan berhasil merenggut dan menyambarnya di saat yang genting tersebut. Na’udzu billah !” Read the rest of this entry »

Comments (3) »

Imam Sholat Yang Ideal

MediaMuslim.InfoSesungguhnya imam shalat mempunyai keutamaan dan tempat yang agung dalam Islam, terutama dalam pembinaan umat. Untuk itu Islam telah meletakkan syarat-syarat dan beberapa sifat yang harus dipenuhi oleh seorang imam sebelum ia memimpin umat dalam shalat. Diantara dalil yang menjelaskan keutamaan imam ialah sabda Rasululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam yang artinya: “Apabila telah datang waktu shalat agar ber’adzan salah satu dari kamu dan agar menjadi imam yang paling besar (tua) dari kamu”. (HR. Al-Bukhari) Read the rest of this entry »

Comments (1) »

Sejenak…., Renungan Para Muslimah

MediaMuslim.InfoUkhti Al-Muslimah ….. !
Wahai wanita yang tunduk di depan kekafiran, berkata : “Kamu adalah wanita terpelajar. Diantara kami ada seorang dokter, ada sastrawati, ada wartawati, ada dosen yang mengajar di negeri kalian. Islam tak pernah melarang sedikitpun hal itu, tak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan wanita. Senangkah anda pada kami ? Jawaban kami cukup menyitir Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. ” (QS. Al-Baqorah: 120).
Read the rest of this entry »

Leave a comment »

Anjuran Untuk Melakukan Taubat Nashuha

MediaMuslim.InfoTaubat nashuha ialah kembalinya seorang hamba kepada Allah Ta’ala, tiada sekutu bagi-NYA dari dosa yang pernah dia lakukan baik karena sengaja atau lupa dengan kembali secara benar, ikhlas, percaya, dan berhukum dengan ketaatan yang akan menghantarkan hamba tersebut kepada kedudukan para wali Allah yang bertaqwa serta menjauhkan antara dia dengan jalan-jalan syaitan.
Read the rest of this entry »

Comments (2) »

Sesungguhnya Agama Itu Mudah

MediaMuslim.InfoKerap kali manusia mengulang-ulang perkataan ini (yaitu ucapan “Sesungguhnya agama itu mudah”), akan tetapi (sebenarnya) mereka (tidak menginginkan) dengan ucapan itu, untuk tujuan memuji Islam, atau melunakkan hati (orang yang belum mengerti Islam) dan semisalnya. Yang diinginkan mereka adalah pembenaran terhadap perbuatan mereka yang menyelisihi syari’at. Bagi mereka kalimat itu adalah kalimat haq, namun yang diinginkan dengannya adalah sebuah kebatilan.
Read the rest of this entry »

Leave a comment »

Urgensi Bertanya

MediaMuslim.InfoSeorang Muslim sangat dituntut untuk mengetahui dan memahami banyak persoalan dan ilmu pengetahuan. Semakin banyak ajaran Islam yang kita pahami, insyaAlloh semakin banyak pula yang bisa kita amalkan, karena mengamalkan ajaran Islam itu harus didahului dengan pemahaman, sementara semakin sedikit yang kita pahami dari ajaran Islam, makin sedikit pula yang bisa kita amalkan, apalagi belum tentu semua yang kita pahami dari ajaran Islam secara otomatis bisa kita amalkan dalam kehidupan ini.

Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui dan memahami suatu persoalan, termasuk di dalamnya ajaran Islam. Salah satunya adalah dengan bertanya. Karena itu bertanya menjadi sesuatu yang amat penting. Bahkan pribahasa kita menyebutkan: Malu bertanya, sesat di jalan. Read the rest of this entry »

Leave a comment »